torsdag 24. januar 2008

Ville "unngå å skape unødig uro"

Vi ville ikkje skape unødig uro begrunnar styreleiar ved privat stiftelse det med på spørsmål frå BT om kvifor tillitsvald ikkje er orientert om at den private stiftelsen i tre år ikkje har betalt inn pensjonspremie for dei ansette ved institusjonen stiftelsen driv.

Er det berre eg som blir rysta og forbanna?
Eg vart jo overraska over at det var mulig å unnlate å betale inn pensjonspremie.
Enda meir overraska blir eg over å lese at dette gjeld for 3 år, og tillitsvalde ikkje er orientert.

Når det så står å lesa at styret ikkje ville skape unødig uro blant tilsette ved å orientere tillitsvalde om dette, det er då eg kjenner raseriet entrar scenen.
Det er då veldig mange spørsmål poppar opp.

Eg merkar at dette vesle ordet unødig blir eit digert ord.


Ingen kommentarer: