tirsdag 3. juni 2008

TIL MERETE og andre som vil sjå gatekunst i Bergen.

Eg er ikkje sikker, Merete, men eg oppfatta det slik at det var gatekunst og graffiti du var interessert i å få nokre (8-10) tips om.
Vel her kjem de i tre første. Dei er fort gjort å finne.

TORVALLMENNINGEN er jo ein grei stad å starte.
- her vil du finne noko på Narvesenkiosken.
- så kan du gå mot Torget. La Bryggen vere Bryggen, og gå heller i den andre retningen, der hurtigbåtane legg til.
Når du er klar for å runde hjørnet der du kan kjøpe støvlar og sydvest har du alt funne 3 DOLK.

Eg vil ikkje vise deg kva for nokon det er, for då blir det jo ikkje så gøy, men den eine av dei er ein annan variant av denne som står i Øvregaten

Ingen kommentarer: