mandag 8. desember 2008

Demning...vulkan....joik.

Utbygging av Alta-Kautokeino vassdraget var det som vekte Mari Boine, fekk henne til å sjå kor undertrykt det samiske i henne var, trigga fram ein vulkan.

Ein treng ikkje vere av same ætt for å tape deler av oss sjølv i ein sosialiserings prosess.
- kven har ikkje noko som bevisst eller ubevisst blir halde tilbake, som skulle fått vekse og gro?
- kven held ikkje noko tilbake når vi går inn i nye roller?

Å tilpasse seg er nødvendig, men kva blir borte?
- Kva må gjerne fare, og kva må vi ta vare på?

Eg trur landet vårt må vere fullt av sovande vulkanar.

Ingen kommentarer: